Menu

DIN EN ISO 9001:2015

Rameder gennemførte i 2001 certificering gennem LGA Bayern "DIN EN ISO 9001:2008". Et års intensivt arbejde og forberedelse var nødvendigt for certificeringen og hvert år lader vi os certificere igen.

QM-Logo

Et QS-system skal forstås som en chance for at udelukke fejl i virksomhedens processer og at komme i gang med en proces med kontinuerlig forbedring. For vi mener: "Det man gør, skal man gøre rigtigt!" På mellemlangt sigt sparer en QS-proces der er tænkt og levet til ende, virksomheden for meget mere end det der skal bruges til at opbygge og kontrollere systemet. Under mottoet "Vi gør os stærke for dig" står vores kvalitetsstyringssystem, der med succes blev certificeret den 8.07.2001 af LGA Bayern. Efter knap et års intensivt arbejde og forberedelse blev målsætningen: Indføring af DIN EN ISO 9001:2008 realiseret. Den gamle ISO 9001:2008-standard er blevet erstattet af den nye ISO 9001:2015. Den nye standard stiller endnu højere krav til en virksomheds kvalitetsstyring. Vi har revideret vores kvalitetssystem i overensstemmelse hermed og tilpasset det til den nye standard, så vi var i stand til at blive testet og certificeret i henhold til den nye standard.

 • Reduktion af produktionstab ved fremlæggelse af eksisterende, svage steder
 • Forøgelse af konkurrenceevnen
 • Marketinginstrument
 • Sikring af ensartet kvalitet af produkter og serviceydelser
 • Transparens i interne procesforløb
 • Skabelse af et værktøj til systematisk forfølgelse af virksomhedens mål
 • Fremtidssikring af virksomheden
 • Lettere indkøring og uddannelse af nuværende eller nye medarbejdere
 • Stramning og optimering af organisationen
 • Sikring af knowhow ved hjælp af dokumentation
 • Afværgning af prduktansvarsrisici ved organisering af virksomhedens procedurer.