Menu

Rameder forretningsprincipper

Indholdsfortegnelse

  1. Vores vision
  2. Retningslinier hos Rameder
  3. Kvalitet
  4. Økologi / bæredygtighed
  5. Respekt, påskønnelse og lighed
  6. Medarbejdere
  7. Leverandørforhold

Vores vision

Rameder Gruppen har en vision om at tilbyde vores kunder i Europa en kundeorienteret, gennemsigtig og landespecifik produktportefølje af anhængertræk, elektriske sæt, tagbokse, cykelholdere og lastholder, og at rådgive vores kunder på det højeste serviceniveau. Det er vores mål at øge kundetilfredsheden og løbende forbedre vores kvalitet. Desuden er det vores mål, at opbygge et omfattende monteringsnetværk i Europa, for at gøre det muligt at tilbyde vores kunder en montageservice af høj kvalitet.

Retningslinier hos Rameder

Inden for Rameder Gruppen værdsætter vi etisk adfærd og udfører vores forretning med integritet. Vi værdsætter vores forpligtelse, til altid at overholde juridiske krav og regler, over vores virksomheds mål og ønsker. For at definere en retningslinje for den enkelte medarbejders adfærd, har vi udviklet juridiske, etiske standarder og krav med vores virksomhedsretningslinjer, som implementeres af vores medarbejdere.

Kvalitet

For at holde vores proceskvalitet, arbejdskvalitet, produktkvalitet og servicekvalitet dynamisk på et højt niveau blev "DIN EN ISO 9001: 2008" certificeret med succes, for første gang i 2001 af LGA Bayern. Den gamle ISO 9001:2008-standard er blevet erstattet af den nye ISO 9001:2015. Dette stiller endnu højere krav til en virksomheds kvalitetsstyring. Vi har tilpasset vores kvalitetsstyring til den nye standard og kontrolleres og certificeres jævnligt i henhold til de nye specifikationer.

I tråd med vores motto "Vi gør os stærke for dig" er det vores højeste prioritet at opretholde og øge tilfredsheden hos vores kunder. Vi opnår dette, ved blandt andet at implementere professionelle løsningsstrategier, overholde standarder for produkter og tjenester, skabe gennemsigtighed i interne processer ved at dokumentere arbejdsgange og dynamisk udstyre og designe arbejdspladser. Vores medarbejdere er forberedt på den teknologiske udvikling på markedet og den tilbudte produktportefølje gennem regelmæssig træning.

Økologi / bæredygtighed

Især i denne tid er det vigtigt, også at tænke på morgendagen. Vi stræber efter en effektiv brug af naturressourcer i vores processer. Ved at bruge miljøvenlig, genanvendelig emballage gør vi vores bedste for at skabe gode økologiske forhold for fremtidige generationer i samfundet. For os som grossist, er det især vigtigt at minimere klimapåvirkningen inden for logistik og holde transportvejene korte. Ændringen til klimavenlig energi samt produktionen af elektricitet på vores solcelleanlæg på vores vigtigste placering i Tyskland hjælper med at øge energieffektiviteten i vores virksomhed og reducere CO2 udledningen.

Respekt, påskønnelse og lighed

Vi respekterer hver medarbejder, forretningspartner og kundes værdighed. Tolerance, sandhed og retfærdighed er vores søjler og vores grundlag for succes, harmoni og nydelse af arbejde. Åben kommunikation tilskyndes og praktiseres i virksomheden. Rameder sikrer ligestilling uanset nationalitet, religion, køn, seksualitet eller hudfarve og er klart imod diskrimination.

Medarbejdere

Rameder stræber efter at være en attraktiv arbejdsgiver, da vores medarbejdere er vores mest værdifulde aktiv. For at øge tilfredsheden hos medarbejderne, udføres regelmæssige anonyme undersøgelser af medarbejdertilfredshed, og de resulterende foranstaltninger til forbedring af arbejdsmiljøet implementeres.

Ud over en indtægt, tilbyder vi vores medarbejdere yderligere økonomisk støtte. Med fleksible arbejdstidsmodeller opnår vi en god balance mellem arbejde og privatliv for vores medarbejdere. Vi fremmer en sund livsstil og tilbyder vores medarbejdere støtte til forebyggende sundhedspleje ud over den operationelle ramme.

Med foranstaltninger til udvikling af medarbejderne i form af træning, coaching/mentoring, jobberigelse (kvalitativ udvidelse af opgaver) samt støtte til implementering af videreuddannelse giver Rameder Gruppen sine medarbejdere mulighed for at få nye perspektiver.

Leverandørforhold

Inden for Rameder Gruppen fremmer vi også virksomhedsansvar og bæredygtighed i vores forsyningskæder. For at nå dette mål arbejder, vi tæt sammen med vores leverandører og forretningspartnere. Vi ser det som vores forpligtelse til kun at arbejde med leverandører i værdikæden, der overholder vores krav med hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, børns rettigheder, korruption, kvalitetsspecifikationer og bæredygtig logistik. Vi forventer ærlighed og retfærdighed fra vores leverandører. Det siger sig selv, at vi forpligter os til at opføre os nøjagtigt på samme måde over for vores kunder.