Menu

Vejledning om fortrydelsesret & Standardfortrydelsesformular

Fra november 2019

Forbrugere, det vil sige enhver fysisk person, der indgår en retshandel, hvis formål i overvejende grad hverken kan tilregnes vedkommendes erhvervsarbejde eller selvstændige erhvervsmæssige virke, har ret til at træde tilbage fra en aftale i overensstemmelse med følgende regler:

Indholdsfortegnelse

  1. Vejledning om fortrydelsesret
  2. Fortrydelsesret
  3. Følger af fortrydelse
  4. Udelukkelse af fortrydelsesretten og dens ophør før tid
  5. Standardfortrydelsesformular

A. Vejledning om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten, skal du meddele os (Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH, Am Eichberg Flauer 1, 07338 Leutenberg, Tsykland, Tel: +49 3 67 34 / 35 416, Fax: +49 3 67 34 / 35 315, E-Mail: withdrawal@rameder.dk ), din beslutning om at træde tilbage fra denne aftale i en utvetydig erklæring (f. eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular til formålet, men det er ikke obligatorisk.

Du har også mulighed for at udfylde og sende standardfortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse elektronisk via vores hjemmeside https://www.rameder.dk/det-juridiske/tilbagekaldsmeddelelse.html. Hvis du gør brug af denne mulighed, bekræfter vi omgående (f. eks. pr. e-mail) modtagelsen af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den mindst bekostelige form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Under alle omstændigheder pålægges du ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter, hvilket tidspunkt der er tidligst.

Du skal afsende eller aflevere varerne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har givet os din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløb af fristen på de 14 dage.

Du afholder de umiddelbare udgifter i forbindelse med returneringen.

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi, hvis forringelsen skyldes anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Udelukkelse af fortrydelsesretten og dens ophør før tid

Fortrydelsesretten ophører før tiden i forbindelse med aftaler om levering af varer, som på grund af deres art er blevet uløseligt blandet sammen med andre varer efter leveringen.

B. Standardfortrydelsesformular

Hvis du ønsker at gøre din fortrydelsesret gældende, bedes du udfylde og returnere denne formular.

Til

Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg
Tysland
Fax: 036734 35 315
E-Mail: info@rameder.dk

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med den indgåede aftale om følgende varer (*)

Felter der er mærket med * skal altid udfyldes.